U bent hier

Kerkblad 15 januari 2017

Door gerdadevos op 12 januari 2017 16:09

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging pastor Ans Creemer-Allard bij ons voor, het was een liturgische zangdienst waarin het thema ‘Bidden’ centraal stond. 

Lezingen werden afgewisseld door zang van Wilma Schoenmaker en Carin Bremer onder begeleiding van Theo Griekspoor achter het orgel. 

Het was mooi om zo met elkaar bij het thema bidden stil te staan. 

 

Aanstaande zondag zal ds. R. van der Weg uit Uithoorn bij ons voorgaan.

U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt niet vermeld op internet

Agenda: 

-Donderdag 12 januari, 20.00 uur: gespreksgroep De Afdwalers (oudere jongeren tot plm. 40 jaar) 

-Vrijdag 13 januari, 19.30 uur: Catjids in De Jids 

-Zondag 22 januari, oec. doopdienst in de Rk-kerk 

 

Avondmaal collecte 2017 ten bate van het Adamas Inloophuis te Nieuw Vennep. 

De diaconie  van onze SOW-gemeente zal dit jaar de avondmaal-collecten doneren aan het Adamas Inloophuis, gevestigd in Nieuw Vennep aan de Eugenie Prévinaireweg 61. 

Adamas is Grieks voor onverslaanbaar, ontembaar. Maar het betekent ook diamant – het hardste materiaal.

Het Adamas Inloophuis is in februari 2007 opgericht door mensen, die – zelf of in hun directe omgeving – met kanker werden geconfronteerd en merkten dat er behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. 

Het inloophuis is gevestigd in een vrijstaande villa in het centrum van Nieuw Vennep. Hier worden de gasten ontvangen in een warme, huiselijke omgeving. Je kan in de grote huiskamer tijdens een kop koffie in contact komen met andere gasten. Voor eventuele gesprekken met bijvoorbeeld een therapeut zijn aparte ruimten beschikbaar. Je bent er onvoorwaardelijk welkom als je bang of verdrietig bent of met vragen rond loopt. 

De visie van waaruit er in het Adamas Inloophuis wordt gewerkt is 

 

Door kanker bewust leven.” 

 

De daarmee verbonden missie is om volwassenen maar zeker ook kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden.  

Maar ook de naasten, partners enz. kunnen in dit huis de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen. 

Binnen het Adamashuis is een enthousiast vrijwilligersteam actief. Zij ontvangen de gasten en dragen zorg voor een warm welkom in het inloophuis. 

Bij het Adamashuis staan de gasten centraal bij alles wat gedaan wordt. Je kan je verhaal kwijt, ook aan “lotgenoten”. Er is altijd een luisterend oor. Creatieve activiteiten vinden plaats in een atelier op de begane grond. Ontspanningsactiviteiten worden gehouden in een studio op de eerste etage. Er is overigens een traplift aanwezig. Het huis is rolstoelvriendelijk. 

Natuurlijk zijn donaties van harte welkom om op die manier het Adamas Inloophuis te ondersteunen. 

Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening nummer NL53 ABNA 0976 6668 04.  

Het Adamas Inloophuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Wilt u alvast wat meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden enzo ? 

Kijk eens op www.adamas-inloophuis.nl.  

Er is ook een dependance van het Adamashuis gevestigd in de Polikliniek Oncologie, kamer 33 in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. 

Nadere (mondelinge) informatie wordt ook gaarne verstrekt door Piet de Geus. 

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige Inloophuis. 

Uw Diaconie 

 

 Vanuit de grote kerkenraad  

Afgelopen donderdag 5 januari zijn we alweer in vergadering bijeen geweest met alle ambtsdragers. Hiervan waren 23 ambtsdragers van de 27 aanwezig. Dit keer van 19.30 tot 21.00 uur. 

Na afloop was er voor alle ambtsdragers en pastorale medewerkers nog een informele nieuwjaarsbijeenkomst in de Jids met de partners. Is goed om elkaar in deze grote groep zo te ontmoeten. 

 

Hierbij de korte rapportage van de kerkenraad. 

Zichtbaarheid van onze gemeente (hoofdagendapunt) 

Op deze vergadering hebben we hoofdstuk 7 van ons beleidsplan ‘Een stad op een berg’ behandeld: De zichtbaarheid (duidelijk profiel vgl. skyline van moderne stad) = netwerk, communicatie. 

Dit werd inhoudelijk toegelicht in een inleiding door onze predikant. 

In wisselende kleine groepjes a.h.v. 7 stellingen is dit daarna geëvalueerd onder leiding als coach van onze gedreven predikant Hans van Dalen. 

Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren? Welke ideeën leven er? De input van alle groepjes is vastgelegd op de flipovers met per flip 1 van de 7 stellingen. 

Nadere uitwerking in de kerkenraad volgt.    

 

Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2017 

8 ambtsdragers/pastorale medewerkers zijn aan het einde van hun ambtstermijn.  

Te herbevestigen en herkiesbaar zijn: 

-              Ed Duinkerken voor 4 jaar als kerkrentmeester en voorzitter CvK 

-              Janine van Osnabrugge voor 4 jaar als ouderling pastoraat    

-              Anneke Sikkema voor 4 jaar als ouderling coördinator pastoraat    

-              Laurens Poesiat voor 2 jaar als diaken en voorzitter Diaconie/ZWO 

Wij zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten ter opbouw van onze gemeente. 

 

Aftredend zijn: 

-              Dorien Rinkel als jeugdouderling 

-              Nel Overbeek als pastoraal medewerker 

-               Marjolein van de Zwaard als ouderling coördinator pastoraat 

-              Jaap Overbeek als pastorale medewerker m.n. voor de Spil 

 

De ontstane vacature van pastorale medewerker in de wijk van Erna Roodenburg sinds vorig jaar wordt definitief ingetrokken, de herverdeling over het team van de leden van deze wijk functioneert goed. 

 

Vacatures (totaal 6) per juni 2017, incl. een nieuwe tijdelijke extra kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters (CvK):   

-              1 x Ouderling coördinator pastoraat  

-              2x Pastorale medewerker  

-              1x Pastorale medewerker specifiek voor de Spil (vervanger van Jaap Overbeek na 12 jaar)  

-              1x Jeugdouderling   

-               1 x extra kerkrentmeester i.v.m. vacature van onze penningmeester in de CvK per juni 2018.  
                De wens is er vanuit CvK om deze nieuwe persoon nu al te laten inwerken. 

 

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers 

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl. 

Sluitingsdatum is zondag 29 januari a.s.   

 

Volgende kleine kerkenraad 10 februari 

Op deze vergadering zal groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures komende juni 2017. 

De kiescommissie benoemd in deze kerkenraadsvergadering van 5 januari met leden uit de kleine kerkenraad pakt dit dan voortvarend op. 

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen. Vele handen maken licht werk. 

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad  

Brightside of life 

In eerdere berichtgeving werd aangegeven dat op 22 januari om 19.00 uur een 'kerkdienst met popmuziek' gehouden zou worden. Deze dienst gaat wegens omstandigheden niet door.

 

Bedankt 

We willen u allen bedanken voor de vele gelukwensen in de vorm van kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Al deze wensen hebben gemaakt dat het voor ons een onvergetelijke dag is geworden. 

Hartelijk dank hiervoor.  

Ina en Arie de Vos