U bent hier

Kerkblad 14 mei 2017

Door gerdadevos op 9 mei 2017 16:21

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. N.A. Gillebaard uit de Rijp bij ons voor. Hij sprak met ons over het zout der aarde zijn. 

In de afgelopen week hebben we dagen mogen herdenken en mogen danken dat we in een vrij land mogen leven. Er is de laatste tijd veel veranderd in de wereld, veel bedreigende situaties, wat doet dat met ons, voelen wij ons machteloos? Hoe moeten wij ons hierin zien en wat zegt het geloof hierover? Ook in de tijd van de bijbel had men weinig invloed op dit soort situaties, maar dan zegt Jezus tegen de mensen; ‘Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld’. Zout als smaakmaker, Jezus spreekt de mensen aan op hun zelf bewust zijn; smaakmakers! Jezus wil ons waarschuwen dat we de smaak verliezen. De smaak die we opdoen in ons leven, vertrouwen op God en dit tot uitdrukking brengen. 

In de kerk houden we elkaar op smaak en vragen we ons af of het licht voldoende schijnt. Jezus wil dat erèèn wereld is, die wij kleur kunnen geven, doordat het licht van boven mag schijnen in de wereld. 

 

 

Als zout, als zout der aarde zijn 

 

Als zout, als zout der aarde zijn, 

is liefdevol aanwezig zijn, 

en wijs van hart, aandachtig zijn 

is luisterend aanwezig zijn. 

 

Als zout, het zout der aarde zijn, 

is ruimte scheppend bezig zijn, 

en trouwe vriend en troost te zijn, 

een sterkte voor de ander zijn. 

 

Als zout, het zout der aarde zijn, 

is door heel weinig veel te zijn, 

zo spiegel van de Geest te zijn, 

en spiegel van haar wijsheid zijn. 

 

Aanstaande zondag zal ds. P. Verhoef uit Alkmaar bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten. 

 

Gemeentenieuws 

Er hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid. 

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde. 

 

Vakantie 

Van 2 mei tot en met 15 mei hoopt dominee van Dalen te kunnen genieten van een welverdiende vakantie.  

In dringende gevallen kunt u zich melden bij de scriba’s.  

Zij helpen u graag verder. 

 

Agenda: 

13 mei: Kudelstaart voor Kudelstaart, 20.00 uur in het Dorpshuis 

18 mei: Gemeenteavond, 20.00 uur in de Spil 

25 mei: Hemelvaartsdag, dauwtrappen! 

 

Gemeenteavond 18 mei aanvang 20.00 uur 

Gaarne wil ik eenieder attenderen op de gemeenteavond donderdag 18 mei aanvang 20.00 uur in kerkzaal van de Spil. Vanaf 19.45u kunt er koffie en thee in de kerkzaal drinken.  

De reguliere zaken zoals de financiële verantwoording van de Kerk en Diaconie/ZWO en een terugblik en vooruitblik van beleid van gemeente/kerkenraad komen eerst aan de orde. 

Na een pauze is er een interessant programma. Te beginnen met een inleiding van onze predikant: Samen op Weg …….?  ‘Terug naar de basis’.  Dit wordt vervolgd met een bijbelquiz op een interactieve wijze waarbij eenieder in een spelvorm zelf zijn stem kan uitbrengen. 

Wim Poortvliet, voorzitter