U bent hier

Kerkblad 14 februari 2016

Door gerdadevos op 15 februari 2016 21:23

Afgelopen zondag ging ds. Jan Maarten Goedhart bij ons voor, het was fijn om hem weer in ons midden te hebben. In deze dienst die een zendings-dienst was sprak hij met ons over: ‘Een brief van Christus’, een soort aan-bevelingsbrief. Deze brief is zichtbaar en leesbaar voor alle mensen, door Christus opgesteld, hij heeft ons leven beschreven met de geest van Hem in ons hart. En kunnen we ons afvragen zijn wij als gemeente en leefbare brief van Christus? God wil ons Zijn geest geven zodat wij kunnen verande-ren, Hij gaat met ons aan het werk van binnen uit.

Ook heeft Jan Maarten wat verteld en beelden laten zien van het werk dat hij met z`n gezin in Lima, de hoofdstad van Peru, een stad met 10 miljoen inwoners heeft mogen doen. Het was mooi om te zien dat ondanks alle armoede, ellende, gebroken gezinnen, criminaliteit er een kerkje werd op-gericht.

Scholendienst
Op zondag 14 februari vieren we onze scholendienst. Het thema is pas-send voor deze 'Valentijnsdag': Liefde. De kinderen horen in de weken voorafgaand op school de volgende verha-len: Zacheus, Bartimeus en de Barmhartige Samaritaan. Op vrijdag 12 februari gaat dominee Hans op bezoek in elke klas. Veel kinderen van de Graankorrel en de muziekgroep Sound of Worship leveren een bijdrage aan de dienst. U/jij komt toch ook?

Project Graankorrel
De tweede collecte a.s. zondag is voor het project v.d. Graankorrel: Woodmania, het sponsorkind van de Graankorrel.
Ze krijgen regelmatig brieven van haar en elke groep maakt ook iets voor haar gedurende het jaar.
Dit project loopt via Compassion. U steunt dit toch ook?

Gemeentenieuws
Wordt niet geplaatst op intetnet

Beachvolleybaltoernooi 13 februari:
Beachvolleybaltoernooi voor kerken met een super 'SOW-kudelstaart'-team, dat zeker hoge ogen gaat gooien. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je het team aanmoedigen in de Beach te Aalsmeer

Woensdagavond gespreksgroep.
Woensdag 17 februari willen we het gaan hebben over het interview met Satish Kumar. Hij is een leerling van Gandhi en zet zich zijn leven lang al in voor de aarde met alles wat daar rondloopt, groeit en leeft. Hij gaat uit van de drie-eenheid; grond (de natuur), geest ( het verbonden zijn met God) en gemeenschap ( de mensheid). Die drie zijn onlosmakelijk met elkaar ver-bonden, zegt hij. En alles is heilig. Over dit onderwerp willen we met elkaar in gesprek gaan.
U bent van harte welkom vanaf 20.15 uur bij Madeleine en Peter van de Dussen, Berkenlaan 2B, Aalsmeer.
Namens de gespreksgroep, Ina Verheul.

Agenda: - 19 februari, 19.30 uur Catjids in De Jids - 21 februari, 16.00 – 17.30 Jongerenjidsgesprek (voor jongeren vanaf on-geveer 18 jaar)

De mens, een sterfelijk wezen. Keuzes rondom ons levenseinde
Een onderwerp dat ons allemaal op enig moment bezig houdt en vragen oproept. Hoe denken we bijvoorbeeld over euthanasie en wat is palliatieve sedatie. Op donderdag 25 februari a.s. komt Willy Rullmann , geestelijk verzorger van Thamer Thuis , ons hier meer over vertellen. Ze zal vertellen over de palliatieve zorg die geboden wordt in het hospice in de Kwakel, maar ook over de vragen en keuzes waar wij allemaal op enig moment voor komen te staan. Medische, praktische, maar vooral ethische vragen en keuzes. “Waar wil je zijn aan het einde van je leven? “ Op deze avond is er , naast het luisteren, natuurlijk volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en met eigen vragen te komen.
De avond begint om 19.45 uur met een inloop met koffie of thee in de kerk-zaal van de Spil. Allemaal van harte welkom!
Commissie Vorming en Toerusting.

Nieuws uit de boekenhoek!
U heeft al enige tijd niets van ons vernomen! Dat houdt niet in dat er geen boekenhoek zou zijn. Verre van! Iedere week bent u welkom na de dienst, of bij de inloopochtenden, om iets te kopen voor uzelf, of om wat te kopen voor een ander. Iemand die ziek is en een bemoediging kan gebruiken, een cadeautje voor een jarige, iets voor uw kind, of bij een geboorte. Natuurlijk hebben we nog veel meer staan, maar zoekt u iets specifieks dan bestellen we het voor u, dus kom gerust eens bij ons langs. Zeker als u nog nooit bent wezen kijken. We helpen u graag!
Tevens zijn er nu de artikelen voor Pasen in de kast neergelegd.
Het lijkt wat vroeg, maar ook de Pasen is vroeg dit jaar, dus daar gaan wij in mee, vandaar.
Graag tot ziens bij de boekenhoek.
Gerda de Vos, Rik van Osnabrugge, Joke van Leeuwen, Theresia van Vliet, Helma Bakker, Anneke de Jong en Gusta Groenendijk.

Overzicht van de collectes 4e kwartaal
Eredienst € 2168,85
Diaconie € 850,52
Avondmaal € 242,50
Aflossing + Kerk € 1376,46
Noodhulp vluchtelingen € 780,45
Kerk en Israel € 152,22
Hervormingsdag € 152,22
Eigen jeugd € 116,45
Kinderen in de Knel € 335,16
Kerstzangdienst met SoJ € 289,61
Uitgangscollecte ZWO € 1307,17
Alle gevers hartelijk dank.
College van Kerkrentmeesters.