U bent hier

Kerkblad 13 maart 2016

Door gerdadevos op 13 maart 2016 17:00

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. Marina v.d. Zwaag – de Haan bij ons voor. 

Op deze 4e zondag van de 40-dagentijd: “Zondag Laetere”, wat verheugd U betekent, mogen wij ons met grote blijdschap verheugen om het verlorene dat terug gevonden wordt. Ds. v.d.Zwaag gebruikte hierbij de gelijkenis van de verloren zoon. Beide zonen kwamen thuis, de èèn van ver weg en de ander van dichtbij en toch probeerde de vader voor beide zonen een vader te zijn. Ook voor ons wil God een vader zijn, ondanks onze beperkingen, aan zijn liefde en barmhartigheid komt geen einde. Kunnen wij als gemeente ook zo`n vader zijn? We kunnen dit niet alleen, maar wel met elkaar. We kunnen elkaar versterken om “Vader” te zijn. 

 

Komende zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, het is dan de 6e lijdenszondag. We hopen u allemaal weer te mogen begroeten. 

 

 

Symbolisch bloemschikken 40 dagen tijd  

In de 40 dagen tijd zal er iedere week een schikking zijn met het thema: ‘Ik ga, zet een stap naar de ander’. 

Op deze vierde zondag in de 40 dagen tijd ontmoetten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De èèn fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan. 

             schoenen aan 

om met Hem op weg 

te gaan 

die ons voorgaat 

 

naar de ander 

ons voorgaat 

naar leven 

 

eigenwaan 

zet geen stap 

naar de ander 

 

 

wie zich buigt 

 

naar God 

komt in beweging 

 

God 

             zet ons op onze 

 

             voeten 

 

Gemeentenieuws 

Voor zover bij ons bekend, zijn er in de afgelopen week geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er wel zieken in onze gemeente of mensen die het anderszins moeilijk hebben. We bidden hen allen Gods troost en bijstand toe. 

 

 

Sedermaaltijd 

Op DV zondag 20 maart krijgen we de unieke gelegenheid om kennis te maken met het belangrijkste onderdeel van het Joodse Paasfeest: de ‘sedermaaltijd’. Deze maaltijd is niet bedoeld om je honger te stillen. Het is een maaltijd vol symboliek ter herinnering aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Werner Knol zal ons laten zien, proeven en horen wat er aan deze maaltijd gebeurt. Wij mogen er getuigen van zijn. Het is een zeer bijzondere manier om de Stille week te beginnen. Het was namelijk aan deze Joodse Pesachmaaltijd, dat Jezus het Avondmaal instelde op de witte donderdag. Aan de vooravond van Zijn lijden en sterven vierde Hij met Zijn leerlingen deze maaltijd.  

 

 

De avond begint in de kerkzaal van De Spil om 19.30 uur en zal zo ongeveer 1 ½ uur duren. Het is bedoeld en geschikt voor alle leeftijden. Jongeren en ouderen willen we van harte uitnodigen om hier bij te zijn. Aanmelden kan door middel van de inschrijflijsten die in de hal klaar liggen of door een mailtje te sturen aan Robine (robine@zonnet.nl ) of Hans (predikant@sow-kudelstaart.nl ) 

 

Sinaasappelactie 

Met goed gevulde buiken, dankzij patatbakkers Hans, Frans en Jaap, gingen zo’n 25 kinderen woensdag 24 februari langs de deur. Het was gelukkig goed weer en de verkoop verliep vlot. En met de verkoop van de laatste netjes op zondag heeft deze actie het bedrag opgeleverd van 380,80 euro. Iedereen bedankt voor het helpen ! 

 

 

Inzameling postzegels, kaarten, merk cartridges en oude mobieltjes door de Diaconie 

Al vele jaren staat er een doos op de tafel in de hal waar we kaarten en postzegels in verzamelen. Jaap de Jong zorgt dan dat dit bij Kerk in Actie terecht komt. Deze landelijke inzameling levert veel op, de laatste jaren rond de 30.000 euro. Postzegels worden door vrijwilligers afgeweekt en kaarten gesorteerd. Vooral oude dorpsgezichten en Anton Pieck kaarten leveren veel op. De dubbel gevouwen kaarten van tegenwoordig zijn niet zoveel meer waard. Verzamelaars verzamelen om de meest uiteenlopende redenen echte ansichtkaarten: om de afbeelding, de combinatie zegel/kaart of een bijzondere stempel.  De

 

meest simpele kerst-ansichtkaart kan weer geld opleveren.  

Lege cartridges en oude mobieltjes zijn de laatste jaren toegevoegd aan de inzameling. De cartridges zijn vaak geschikt om opnieuw te vullen en komen als een budgetmerk weer in de winkels te hangen. Het moeten wel originele merkcartridges zijn die niet eerder een navulling hebben gekregen. Voor de inzameling van cartridges werkt Kerk in Actie samen met Eeko. Dat is een organisatie die samenwerkt met goede doelen en op veel punten in het land inzameldozen plaatst.  

We hopen in de toekomst ook meer en meer oude mobieltjes te krijgen. Maximaal drie euro krijgen we per apparaat. Eeko bekijkt of hergebruik mogelijk is. Vaak voor de markt in Afrika. En als ze niet te maken zijn worden ze gerecycled; de dure grondstoffen worden eruit gehaald. 

Dus we hopen dat u Kerk in Actie helpt en postzegels, kaarten, cartridges en oude mobieltjes in de daarvoor bestemde doos doet. 

Alvast bedankt namens de Diaconie 

 

 

Bedankt 

Ik heb de afgelopen weken veel belangstelling en meeleven mogen ondervinden n.a.v. mijn hartproblemen. Ik wil daar iedereen voor bedanken. Het gaat nu goed met me en de onderzoeken hebben uitgewezen dat de hartritmestoornissen met medicijnen zijn te bedwingen. Nel Overbeek. 

Agenda        

 -Vrijdag 11 maart; Catjids, 19.30 uur in de Jids.                                              

-Zondag 13 maart: Jongerenjidsgespreksgroep, 16.00 – 17.30 uur in de Jids                                                                                                               

-Donderdag 17 maart: Jongerengespreksgroep, 20.00 uur.