U bent hier

Kerkblad 12 maart 2017

Door gerdadevos op 7 maart 2017 11:43

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Het thema van de preek was: ‘Ze heeft iets goeds voor mij gedaan’.

In de kindernevendienst is afgelopen zondag begonnen met het paasproject: ‘Het moment dat alles verandert’.

Ook de kinderen hoorden het verhaal uit Marcus 14:1-11 Jezus gezalfd met nardusolie.

De vrouw in het huis van Simon in Betanië lijkt op de weduwe bij de offerkist. Ze schenkt Jezus haar hart, wat zichtbaar wordt in een kostbaar geschenk. Ze zalft Hem met dure nardusolie, erkent Hem als haar Koning. Dat lijkt verkwisting. Immers: Jezus wil toch dat we elkaar helpen met ons bezit? Dat we wie tekort komt in Gods naam een bestaan bieden. Zeker, maar nu even niet. Dit geschenk aan Hem is de goede keuze op dit moment, een zalving voor zijn lijden en sterven. Dit eerbewijs, deze geloofsbelijdenis komt precies op tijd.

Aanstaande zondag hoopt ds. N.J.M Goedhart uit Utrecht bij ons voor te gaan, we hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

Gemeentenieuws

Gemeente nieuws wordt niet vermeld op internet

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk.

Indien deze niet te bereiken is, mag u het natuurlijk ook doorgeven aan de scriba.

Uw kerkenraad

Dapper brood

Vorige week is de 40 dagen tijd voor Pasen begonnen. Een periode die uitnodigt na te denken over hoe krachtig en dapper Jezus zijn lijdensweg heeft volbracht. Als onderdeel van een programma van Kerk in Actie met het doel de 40 dagentijd nadrukkelijk onder de aandacht te brengen is er de dapper brood actie waarbij het gaat om het bakken en delen van het brood, geïnspireerd op hoe Jezus in zijn leven alles deelde wat hij had. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/dapperbrood

Vanuit de zwo commissie hebben we deze actie omarmd en willen we daar graag met de gemeente aan deelnemen. Na de dienst zijn de receptkaarten met gist uitgedeeld aan een ieder die dat wil om een dapper brood te kunnen bakken en deze te delen met het gezien, familie, vrienden of mensen die wat verder bij u vandaan staan, maar zo broodnodig behoefte hebben aan aandacht, liefde en warmte. Het verhaal van de Emmaüsgangers, Lucas 24, specifiek vers 30-31 laat zien hoe bijzonder het kan zijn om gezamenlijk het brood te delen en aandacht te hebben voor elkaar. Op Palmzondag, 9 april zullen we  DV tijdens het koffiedrinken na de dienst het Dapper Brood met elkaar delen als gezamenlijke voorbereiding op dat prachtige feest dat we ook gezamenlijk mogen vieren,

Pasen!

ZWO commissie

SOW-Kudelstaart op excursie

De Commissie Vorming & Toerusting is bezig om voor 26 maart, na de kerkdienst, een uitstapje te organiseren naar het Museum Catharijne Convent in Utrecht.

Het is de bedoeling om rond 12 uur met auto’s (en een zelfgemaakt lunchpakket) te vertrekken naar Breukelen. Hiervandaan willen we dan met de trein naar Utrecht CS reizen. Na een leuke stadswandeling van ongeveer 20 minuten komen we dan aan bij het museum. Op dit moment is daar een interessante tentoonstelling over Maria en de mensen die de rondleidingen in het museum verzorgen kunnen hierover prachtig vertellen. Voor de kinderen is er een speciale tentoonstelling over de christelijke feesten. Zij hebben hun eigen rondleiding, waarbij door middel van leuke interactieve spelletjes veel geleerd kan worden.

Om ongeveer 15.30 uur willen we dan weer, moe maar voldaan, richting trein vertrekken.

De excursie kost € 10 per persoon (kinderen gratis) plus de kosten van de treinreis.

Voor mensen met een museumkaart is de toegang tot het museum gratis.

In de hal, op de tafel, liggen formulieren waarmee u zich tot en met zondag 12 maart kunt opgeven.

Let op: De excursie gaat alleen door als er voldoende belangstelling is, dus als u mee wilt, geeft u op!!!!

Dit kan ook via de mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

Bericht van de Diaconie

Enige weken geleden hebben wij  u een brief toegestuurd met het verzoek ons enig inzicht te verschaffen in het beschikbaar zijn van diegenen, die bij hulpvragen geheel vrijwillig zich in willen zetten voor een ander.

Wij hebben reeds diverse antwoorden ontvangen, zodat het begin er is. Wij zouden echter graag nog meer respons willen ontvangen, want des te groter onze vrijwilligersgroep wordt des te minder vaak wij beroep moeten doen op dezelfde personen.

Wilt u alsnog een aanmeldingsbrief  ontvangen, laat het dan aan één van de onderstaande adressen/diakenen weten.

Met uw deelname kunnen wij blijvend Samen Op Weg gaan !

Alvast bedankt voor uw medewerking,

De diaconie:

Piet de Geus -               piet.de.geus@sow-kudelstaart.nl

Rik van Osnabrugge -   rik.van.osnabrugge@sow-kudelstaart.nl

Ans Rinkel -                  ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl

Janna Adema -             janna.Adema@sow-kudelstaart.nl

Rieneke de Bondt -       rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl

Laurens Poesiat -          laurens.poesiat@sow-kudelstaart.nl

Bedankt

Na het overlijden van onze (schoon)moeder hebben wij heel veel reacties gekregen uit de eigen gemeente maar ook uit de andere wijken. De persoonlijke gesprekken en belangstelling, maar zeker ook de vele kaarten met lieve en bemoedigende woorden die wij hebben mogen ontvangen,  hebben ons enorm gesteund, en kracht en troost gegeven.

Dick & Gusta Groenendijk-de Jong