U bent hier

Kerkblad 12 juni 2016

Door gerdadevos op 7 juni 2016 19:31

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. v. Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Je hoeft geen bijzonder mens te zijn om aan het Avondmaal te mogen zitten, want we zijn allemaal een kind van God. Met al onze beperkingen en gebreken. Door het Avondmaal worden wij verbonden met het lichaam en bloed van Christus. Wat Hij voor ons gedaan heeft, mogen we diep in ons ontvangen. Jezus Christus is voor ons gestorven. Maar als we verbonden worden met de gestorven Heer, is de andere kant, dat we verbonden worden met de opgestane Heer. We worden ingelijfd in Zijn opgestane lichaam, en dat is aanwezig in alle gemeente leden samen. Samen vormen wij als kerk het Lichaam van Christus op aarde. Daar heeft ieder lid z`n verantwoordelijkheid voor. En zijn we een licht voor de volken, woord voor de wereld en een vrolijk lied voor de mensen om ons heen. 

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen u dan weer te mogen begroeten. 

 

Uit de pastorie 

Gemeenteavond – een persoonlijke impressie 

Op donderdagavond 2 juni waren we bij elkaar als gemeente om de toekomst van de kerk te bespreken. Hoe zijn en blijven we kerk, die ook voor een volgende generatie relevant en aantrekkelijk is? Robert Mazier leidde het gesprek vakkundig en daagde ons uit tot bezinning. Eén van de dingen die mij is bijgebleven, is wat jonge moderne mensen (‘yuppen’) verwachten van een kerk. Een handvol dingen, voor elke vinger één: 1. Het moet in de kerk ergens over gaan 2. Er moet ruimte zijn voor twijfel en openheid om te praten over geloof en ongeloof 3. Ieder mens moet serieus genomen worden 4. Er moet een positieve, opbouwende sfeer zijn 5. Er moet niet alleen te denken, maar ook te doen zijn: ruimte voor actie. 

Ik denk bij mezelf: die jonge moderne mensen zijn zo gek nog niet. Ze houden ons als kerk een spiegel voor. We staan voor een prachtige uitdaging om deze wensen als ‘vijf geboden voor ons kerkzijn’ te beschouwen. Dat verlost ons direct van het doemdenken van ‘het wordt toch nooit wat’ en van de kramp om ‘onwillige jongeren de kerk in te lokken’. Als we zo gemeente zijn en ons daar van harte voor inzetten, is het verder een zaak van gebed: ‘Kom met Uw Heilige Geest, Heer’.  

 

Turkije en Patmos 

Het kan haast niet anders of u heeft wel van deze of gene gehoord, dat de reis naar Turkije en Patmos heel goed is verlopen. We hebben een voorspoedige reis gehad zonder één enkel ongeluk. Slecht één dagje stortregen, maar – vertelde de gids: van de Turkse regen word je niet chagrijnig maar juist vrolijk… We hebben heel wat interessante dingen gezien en bezocht. Ook vanuit Bijbels perspectief: we gingen in de voetsporen van de apostelen Johannes (met zijn Openbaring) en ook van Paulus. Onze waardering is gegroeid voor de inzet van de eerste gezanten van de HEER. Om u allen er een beetje van te laten proeven, hoop ik aanstaande zondag in de kerkdienst aandacht te besteden aan het verblijf van Paulus in Efeze. Mooie plaatjes van een fascinerende stad, maar vooral ook achtergrondinformatie bij een prachtig maar niet zo bekend verhaal uit de Bijbel: Handelingen 19:23-40 – Oproer in Efeze. Zoals het in een kerkdienst betaamt, blijft het natuurlijk niet bij oude stenen en historische ‘wisseweetjes’. Ook deze oude geschiedenis heeft ons vast iets te zeggen! 

 

Stilte voor de… 

Ach, ik probeer het maar. Het is mijn schuld en u mag er mij dus persoonlijk op aankijken en aanspreken. Een beetje stilte aan het begin van de dienst is toch geen overbodige luxe? Natuurlijk is het mooi en belangrijk als je elkaar weer ontmoet en de laatste nieuwtjes kunt uitwisselen, voordat de kerkdienst begint, maar… een minuutje de tijd nemen om – als het orgel zwijgt – even stil te worden, voordat de kerkdienst gaat beginnen: dat zou toch wel moeten kunnen? Ik probeer dat dus – via nieuwsbrief en beamer - wat te sturen in de komende diensten. Zonder er een halszaak (= kerkenraadszaak) van te maken (we hebben wel wat belangrijkers te bespreken). Maar: Hebt u hierover een mening: zeg het me. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. 

    

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt niet geplaatst op internet 

 

15 juni, Braderie Kudelstaart 

Op 15 juni a.s. wordt rond het winkelcentrum van Kudelstaart weer de jaarlijkse zomerbraderie gehouden. Als Samen-op-Weg gemeente willen we daar ook weer present zijn en onze banner neerzetten bij een van de kramen. De kraam wordt gevuld met boeken, knutsels voor de kinderen, kaarten, cd’s en dergelijke. Ook het nieuwe vakantiegidsje van Ark Mission zal worden uitgedeeld aan belangstellenden.  Present  zijn is voor ons het belangrijkste doel, laten zien dat we als kerk een deel van de gemeenschap van Kudelstaart zijn. We hopen zo op een laagdrempelige manier contact te maken met de bezoekers van de braderie.  Graag tot ziens op 15 juni, van 14.00 tot ong. 19.00 uur.  

Als er mensen zijn die ook een uurtje bij de kraam willen helpen, neem dan contact op met :  

Henk en Aletta Heil, tel. 0297 322859 of mail henk.alettaheil@caiway.nl   

De missionaire werkgroep.