U bent hier

Kerkblad 12 februari 2017

Door gerdadevos op 10 februari 2017 15:39

Afgelopen zondag ging Robbert Jan v. Duijn uit Aalsmeer bij ons voor.

Robbert Jan sprak met ons over bidden. Bidden is iets belangrijks in ons geloof, het is fantastisch, praten met God, Hij wil naar je luisteren. In theorie is het fantastisch, maar is dit in de praktijk ook altijd zo? In de praktijk is bidden vaak moeilijk, en soms zelfs vervelend. Hoe kan het dat bidden soms moeilijk is? Robbert Jan haalde hierbij z`n favoriete verhaal uit de bijbel: Daniël in de leeuwenkuil. Daniël moest koning Darius aanbidden, en mocht niet z`n eigen God aanbidden. Toch deed hij dit en daardoor kwam Daniël in de leeuwenkuil terecht. Daniël had vertrouwen in God en daardoor is hij gered van de muil van de leeuwen.

 

Aanstaande zondag hoopt ds. J. van Dalen bij ons voor te gaan, we hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

 

Gemeentenieuws

 

Verder zijn er gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan of in spanning wachten op de resultaten van een onderzoek. We wensen hen allen de steun en kracht van onze God toe. Dat geldt natuurlijk ook voor alle  mensen die het anderszins moeilijk hebben. Ook hen willen wij nadrukkelijk ter zijde staan.

 

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk.

Indien deze niet te bereiken is, mag u het natuurlijk ook doorgeven aan de scriba.

Uw kerkenraad

 

Filmavond in de Jids

Op 19 februari a.s. organiseert de commissie Vorming en Toerusting een filmavond. Op deze avond wordt een indringende film vertoond van een groep monniken, die in harmonie met hun moslim- dorpsgenoten leven in een klooster in Algerije. Ondanks de toenemende dreiging van moslim-extremisten besluiten zij in het dorp te blijven en hun lot af te wachten. De film laat zien hoe ze tot hun besluit kwamen in gesprekken met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de diensten waarin ze gezamenlijk Psalmen zingen waarvan de teksten licht laten schijnen op hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en  het lijden van Christus zijn het voorbeeld voor de monniken waardoor ze op hun post blijven. De film is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis van 7 monniken die ontvoerd zijn vanuit hun klooster in Algerije .

 De filmavond begint om 19.00 uur in de Jids en duurt tot ong. 21.30 uur. Voor deze film wordt een  vrijwillige bijdrage  gevraagd voor de onkosten.

Wees welkom, Commissie Vorming en Toerusting.

 

Fruitactie!

Woensdag 1 maart gaat de jeugd van onze gemeente in Kudelstaart weer langs de deuren. Dit maal niet met sinaasappels, maar met fruitpakketjes! Vooraf inschrijven kan ook, vanaf 12 februari  vindt u de inschrijflijsten in de hal. Een pakketje bestaat uit appels, peren, kiwi’s en sinaasappels. Per pakketje €3,50 en twee voor slechts €6,- dus heel veel lekkers voor een mooi prijsje!

Natuurlijk kunnen we nog hulp gebruiken! Bijvoorbeeld nog een patatbakker of mensen die de kinderen willen begeleiden bij het verkopen aan de deur. Meld je/ u aan bij Carin Bremer of Dorien Rinkel, of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

 

Bedankt

Namens de Regenbooggroep uit Amsterdam ontvingen wij een bedankje voor onze donatie. Mede met onze gift kunnen zij  zich blijven inzetten voor mensen, die het zelfstandig niet redden. Met ruim 1000 vrijwilligers kunnen zij kwetsbare en eenzame medemensen helpen bij het verbeteren van hun persoonlijke situatie. Het kan gaan om zoiets als samen een kopje koffie drinken, de stad ingaan en een museum bezoeken .Zij zetten zich ook in voor mensen met problematische schulden of anderen, die samen met een vrijwillig coach werken aan hun talenten en een netwerk opbouwen. Al deze projecten hebben één doel, namelijk mensen weer mee te laten doen in de maatschappij. Ook zijn zij er voor mensen, die geen dak boven hun hoofd hebben. Het afgelopen jaar waren dat er ongeveer 5500. In hun inloophuizen voelen de mensen zich thuis en geaccepteerd .Samen met maatschappelijk werkers kunnen zij hun leven op orde krijgen met werkprojecten. Het inloophuis voorziet uiteraard ook in de basisbehoeften als eten, drinken, douchen en schone kleding. Fijn dat wij als Protestantse gemeente Kudelstaart hieraan een steentje hebben kunnen bijdragen.

Namens de diaconie,

Rik van Osnabrugge.