U bent hier

Kerkblad 11 juni 2017

Door gerdadevos op 6 juni 2017 19:50

Bij de diensten

“Pinksteren is het allermooiste feest wat je op aarde kunt vieren”, hiermee begon de preek afgelopen zondag, pinkstermorgen. Weinigen waren met dat gevoel naar de kerk gekomen en van deze uitspraak werd ook niet iedereen direct dolenthousiast. Is dit vreemd? Een supergoed feest of festival, koningsdag, of in ieder geval Kerst en Pasen staan toch veel hoger genoteerd op onze lijstjes?!? Dominee van Dalen hield in zijn preek een mooie en zinvolle pleidooi voor het pinksterfeest. Wat is er eigenlijk gebeurd op Pinksteren dat zo belangrijk is? Op Pinksteren is de Heilige Geest, en daarmee God zélf, onder ons komen wonen. De Hoge God, uit de verre hemel, Hij die kan komen in de verste uithoeken van de “ruimte”, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, díe God daalt op Pinksteren af om in ons nederige huisje te komen wonen. Als een kostganger woont Hij in ons. Hij valt niet op, maar zonder Hem voelt deze wereld koud en leeg, zonder Hem ben je vaak bang en verlegen, vol zorgen, eenzaam, onbezonnen bezig, of …. noem het maar op! Maar dan ineens is Hij er, ineens krijg je kracht en kan je de zwaarste dingen weer aan, of ineens klinkt een lied in je gedachten dat je weer opbeurt, of schieten precies de juiste woorden je te binnen tijdens dat moeilijke gesprek. Dat is niet toevallig, nee, dat is de Geest die in je woont, dat is God die altijd bij je is! Daarom is Pinksteren het allermooiste feest wat je op aarde kunt vieren! Toch kijken we uit naar een nóg mooier feest! Eens, op de grote dag van Christus wederkomst, is het kostgangerschap ten einde. Dan draagt de Heilige Geest ons naar Gods huis. Dan zien wij de HEER van aangezicht tot aangezicht. Dan breekt het allergrootste feest los, NOG mooier dan het Pinksterfeest. Dan is God alles en in allen!

 

Bloemstukken in de dienst

Ter illustratie van de preek hebben we mogen genieten van twee schitterende bloemcreaties aan de wand. Pinsteren verbeeld in bloemen en kleuren en symbolen. Prachtig! Heel erg bedankt weer Joke!

 

Bevestiging van ambachtsdragers  

Volgende week zondag 11 juni zal er een dienst zijn, waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en anderen worden herbevestigd of afscheid nemen. In deze dienst zal dominee van Dalen voorgaan.

In totaal zijn er 8 ambtsdragers en pastorale medewerkers aan het einde van hun ambtstermijn, 5 daarvan worden herbevestigd. Dit zijn Janine van Osnabrugge als ouderling pastoraat, Ed Duinkerken als ouderling-kerkrentmeester in rol als voorzitter van College van Kerkrentmeesters, Anneke Sikkema en Marjolein van der Zwaard beiden als ouderling pastoraat in rol van coördinator wijkteam en Laurens Poesiat als diaken in rol van voorzitter Diaconie/ZWO. Marjolein en Laurens kunnen zondag niet in de dienst zijn en zullen in afwezigheid worden herbevestigd.

Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat we kunnen melden dat er drie nieuwe ambtsdragers in het ambt zullen treden. Robin Schouten zal bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Hij zal worden ingewerkt als pen-ningmeester om vanaf juni 2018 zelfstandig in deze functie te gaan functioneren. Rina Tromp wordt bevestigd als pastoraal medewerker. Verder zal Koos Koelewijn worden bevestigd als jeugdwerker. Koos kan zondag niet aanwezig zijn, maar hij zal in september bevestigd worden.

Van drie “oude vertrouwde” leden nemen we afscheid, van Nel Overbeek als ouderling pastoraat, van Jaap Overbeek als pastoraal medewerker en van Dorien Rinkel als jeugdouderling.  

 

Gemeentenieuws

 
Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet

 

Dominee van Dalen 5 jaar in Kudelstaart

Het is alweer 5 jaar geleden, dat dominee Hans van Dalen werd verbonden aan onze gemeente in Kudelstaart. Wat waren we blij dat we, na een vacaturetijd van bijna een jaar, onze nieuwe dominee Hans en zijn vrouw Joke mochten verwelkomen. De tijd is snel, maar zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar, vreugdevolle maar ook diepdroevige gebeurtenissen hebben we met elkaar meegemaakt en er is een innige band ontstaan. Wat zijn we gelukkig met deze twee mensen en wat zijn we als gemeente gezegend met deze predikant. Iedere dienst worden we nog steeds verrast met weer een bijzondere preek en mogen we de kerk verlaten met hernieuwde kracht en de focus op God als middelpunt van ons leven.  

“Hans en Joke, we houden van jullie en hopen dat we nog heel lang met elkaar mogen optrekken!”

 

Giro di KiKa

In zes dagen 995 km fietsen in de Italiaanse Alpen en Dolomieten, en daarbij 16.000 hoogtemeters bedwingen, dat is de uitdaging die de Giro di KiKa biedt. Die uitdaging ben ik aangegaan om daarmee geld in te zamelen voor KiKa. Zij hebben als doel om de genezingskans van kinderkanker naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Mijn doel is om tenminste € 2.500,00 aan sponsorgeld op te halen voor KiKa.  

De Giro di Kika wordt gehouden van 25 t/m 30 juni. Iedere dag wordt er een andere etappe gefietst. De etappes variëren van 118 tot 174 kilometer en van 1.620 tot 3.300 hoogtemeters. We overnachten steeds op een andere camping. Mijn reis- en verblijfskosten betaal ik uiteraard zelf. Meer informatie is te vinden op www.girodikika.nl

Wilt u mij sponsoren? Dat kan door naar de website www.girodikika.nl te gaan en op de button “Sponsor nu” te klikken. Bij “deelnemer of team” vult u mijn naam in (Laurens Poesiat). Vervolgens wijst het zich vanzelf. U kunt aangeven of u als persoon of als organisatie / bedrijf wilt sponsoren. Ook kunt u aangeven of u anoniem wilt sponsoren of juist niet, en natuurlijk hoeveel.  

Organisaties / bedrijven krijgen automatisch per mail een factuur in .pdf bij sponsoring via de website. KiKa is in het bezit van een CBF keurmerk. De Giro di KiKa wordt georganiseerd door de Stichting Event Foundation. Deze heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen, wat betekent dat u sponsorbijdrage aftrekbaar is bij uw jaaropgave over 2017.

Vindt u bovenstaande te omslachtig en wilt u mij wel sponsoren, dan kunt mij ook bellen of mailen en dan zorg ik dat u een papieren formulier krijgt wat u kunt invullen en opsturen.  

Ik ga de uitdaging graag aan. Sponsort u mij? Iedere euro is er één! Heeft u nog vragen of opmerkingen bel of mail me dan: 06 - 24 71 52 20 / laurenspoesiat@gmail.com

Groet, Laurens Poesiat
 

Agenda

-8 juni, jongerengespreksgroep De Afdwalers komen bijeen.