U bent hier

Kerkblad 11 december 2016

Door gerdadevos op 6 december 2016 20:32

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’).

Zondag: 11 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur, 3e adventszondag 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst: Leo Eveleens 

Diakenen van dienst:Ans Rinkel 

Collecte:Eredienst (1), Eigen diaconie(2) 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending 

Oppasdienst: Kristian/Simone v. Heemskerk en Melissa Valstar 

Jeugdkerk: Er isgeen jeugdkerk 

Koster: Johan van Arkel 

Techniek:Tom Stronkhorst 

Beamer: Anouk en Rowan van Vliet 

Organist: Jan Sikkema 

Boekenhoek: Joke van Leeuwen 

Koffiezetten:Gerard en Rita van Zelderen 

Koffieschenken: Tineke Weststeijnen Truus de Geus 

RijdienstAalsmeer: Piet Adema 

Rijdienst Kudelstaart:Arie de Vos  

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag was het een feestelijke dienst waarin de Heilige doop bediend werd aan LeahGodwinChikwujike, dochter van MonicaKarungi. 

Ook stond er op deze 2e adventszondag weer een vrouw centraal, deze keer was het Rachab.Rachab was een vrouw die niet bij het volk Israël hoorde, en ook nog het ‘oudste’ beroep van de wereld beoefende. De Bijbel heeft hier verder geen oordeel over. Rachab had een touw uit haar raam hangen, sommige dachten dat dit te maken had met haar ‘beroep’. Maar met dit touw heeft Rachab 2 spionnen van het volk Israël laten ontsnappen. Naderhand heeft Rachab dit touw uit haar raam laten hangen als een teken en is zij een mens van de wereld geworden. Ze heeft gehoord over de grote daden van de God van Israël. Ook bood dit touw haar bescherming en zette ze haar angst om in overgave, in vertrouwen op God. 

Zo is dit ook bij de doop, je vertrouwt jezelf en je kinderen toe aan God. Je mag je leven en dat van je kind in Zijn handen leggen. Hij is gekomen om licht te brengen in de duisternis. Hij brengt je dwars door het water van de dood naar de veilige oever van het leven. Daar mag je op vertrouwen. 

Het water van de doop is daarvan een teken. Net zoals het touw uit het raam bij Rachab een teken was, een teken van overgave, van vertrouwen en van geloof. 

 

Aanstaande zondag, de 3e adventszondag zondag zal er weer een vrouw centraal staan. In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen. We hopen u weer te mogen begroeten. 

 

Adventsproject 

Op de 3e adventszondag horen we het verhaal van Ruth. Ruths liefde voor haar schoonmoeder brengt haar naar Israël en ze kiest ervoor om  de God van Naömi, Israëls God, te dienen. De belofte van bescherming staat centraal deze zondag.  

 

Gemeentenieuws                                                                                    

Er hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen week. 

Maar er zijn natuurlijk ook in onze gemeente, mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren, of welke andere reden dan ook. We dragen hen allen op aan de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 

 

Adventsviering in de stijl van Taizé (11 december) 

De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé (Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.  

Op DV 11 december om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé meebeleven. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt voor een Adventsviering. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De Spil te komen. Na een uur oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden. Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297-761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.  

Zondagavond 11 december om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om deze bijzondere Adventsviering mee te maken. 

 

Kerstmiddag 

Iets om in uw agenda te schrijven of gewoon te onthouden: woensdag 14 december wordt er weer een kerstmiddag georganiseerd in De Spil. Een mooi liturgisch gedeelte onder leiding van Dominee Hans van Dalen, orgelspel door Ruud Kooning en zang van Piet Adema. Een korte sketch, voorgedragen door Annie Schouten. Kortom, een prachtig programma. 

Daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje of frisje 

Als finale een heerlijke maaltijd, verzorgt door onze “huis-keur-slager”. Rond 19.00 sluiten we deze middag. 

Jong en oud: weet u allen hartelijk welkom; we hopen, dat u even wilt doorgeven, dat u ook aanwezig zal zijn. Dan kan onze keurslager hiermee rekening houden met het bereiden van de maaltijd. 

Graag zien wij u op 14 december.  

Uw diaconie 

Janna Adema, Rieneke de Bondt, Piet de Geus,Rik van Osnabrugge, Laurens Poesiatof Ans Rinkel   

 

Kerstontbijt, Tweede Kerstdag 

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical ‘Geknipt voor Kerst’ opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die vanaf aanstaande zondag op de tafel in de gang liggen.  

Telefonisch aanmelden kan ook, bij Aveline Maat,  of per mail: scriba@sow-kudelstaart.nlt/m 23 december. 

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.  

Commissie Erediensten 

 

Nieuws uit de boekenhoek! 

De kerstartikelen en 2017 artikelen zoals agenda’s, scheurblok, dagboekjes etc. liggen weer in de boekenkasten. Nu er geen kerstmarkt zal zijn, en wij dus wat extra artikelen in de kast hebben gelegd, wil ik u vragen, mocht u nog de intentie hebben om een agenda en/of dagboekje of kerstboekjes uit te willen zoeken dit zondag te doen, daar wij de  “geleende” boeken a.s. dinsdag weer retour brengen naar de boekwinkel. 

Natuurlijk blijven er nog wel de nodige kerstartikelen en overige artikelen liggen, maar de keuze zal iets minder zijn. Dit voor uw informatie. 

Tevens wil ik u er nogmaals op wijzen dat, mócht u geïnteresseerd zijn in de Samenleesbijbel welke normaal gesproken € 59,95 kost, deze in de maanden december 2016 en januari 2017 met een kortingsbon van  

€ 10,00 uit de Lees en Luistergids voor € 49,95 verkocht mag worden. 

Ook voor bestellingen zijn wij er voor u en jou. 

Graag tot ziens bij de boekenhoek. 

 

Mijnsheerlijckheid  

De dagen worden alweer korter, het stormt en de winter is in aantocht. Het wordt dan weer tijd om dingen te ondernemen om het leven weer een beetje leuker en aantrekkelijker te maken. 

Zoals u weet hebben wij in het centrum van Kudelstaart 90 appartementen voor senioren. 

Complex Nobelhof is voor mensen, die afhankelijk zijn van zorg. In de Boerhavehof is deze zorgafhankelijkheid niet verplicht. 

De bewoners van beide complexen, maar ook alle bewoners van Kudelstaart en omstreken van 55 jaar en ouder, kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Wijkpunt “Voor Elkaer”. Het is een plek van ontmoeten, eten, drinken( altijd verse koffie/thee) en activiteiten, zoals bv handwerken op dinsdagmiddag en spelletjes op woensdagmiddag. Reserveren voor de middag wordt aanbevolen, maar als iets spontaan ontstaat is er vaak wel een mouw aan te passen. 

Het “voor Elkaer Restaurant” is doordeweeks geopend van 9.00 u – 17.00 u. Vanaf 12.00 u tot 14.00 u kunt u terecht voor een lunch of warme maaltijd. Eet u  liever ’s avonds warm, dan kan dat op woensdag en vrijdagavond om 17.30 u. Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er ‘thema avonddiner”, waar dan gekookt volgens de culinaire regels van een land. Voor de avond openstelling op woensdag en vrijdag is reserveren ook aan te bevelen, omdat dit vaak redelijk snel vol/uitverkocht is. Indien er belangstelling is voor welk eten er op het menu staat, dan is het  mogelijk om dit menu van de woensdag en vrijdag al via de mail te ontvangen. Even een berichtje sturen naar wsp2@zorgcentrumaelsmeer.nl en men komt op de verzendlijst. Dit is natuurlijk allemaal geheel vrijblijvend. 

Ook voor activiteiten kunt u in het Wijkpunt terecht. Er zijn hobby -en spelactiviteiten. Verder is er ook een docent bewegingsleer, die wekelijks les geeft. Daarnaast zijn er met regelmaat optredens en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Voor een ieder, die zich wel eens eenzaam voelt of er eens uit wil is dit een goede gelegenheid om eens andere dingen te doen, zodat het leven er weer een stuk beter uit gaat zien. 

Namens de diaconie, 

Rik van Osnabrugge.

Nu het jaar ten einde loopt . . .  

Het overgrote deel van de toegezegde vrijwillige bijdragen is inmiddels door onze penningmeester ontvangen. Weet u niet zeker of het door u toegezegde bedrag (volledig) is betaald, wilt u dan even nagaan in hoeverre u “bij” bent en zo nodig nog deze maand het openstaand bedrag overmaken? U helpt ons daarmee het aantal herinneringen in januari te beperken. Bij voorbaat onze dank! 

Het college van kerkrentmeesters