U bent hier

Kerkblad 10 september 2017

Door gerdadevos op 4 september 2017 20:20

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: Hoop doet handelen’. Jeremia zat in de gevangenis en kocht een stuk land van z`n neef Chanamel. Chanamel zat in geldnood. Jeremia werd voor gek verklaard, hij kocht nl. een stuk land in bezet gebied. Er werd zelfs gekscherend gezegd: dat heeft natuurlijk weer met z`n geloof te maken! Klopt, Jeremia had van God en boodschap ontvangen, God heeft hem verteld dat eens stad en land weer vrij zullen zijn. Dan wordt hoop werkelijkheid. Dit geldt ook voor ons, wij mogen ook leven van de hoop, zonder hoop kunnen wij niet leven, wij mogen leven in vertrouwen. Zonder vertrouwen in de toekomst komt het leven stil te staan. Dat hebben we o.a. gemerkt tijdens de economische crisis, de consument kocht minder vanwege de onzekere toekomst. Maar nu het consumenten vertrouwen terug is, draait het weer voluit. Dat is de kracht van de hoop: Hoop doet handelen. Eèn van de dingen die het geloof in God ons geeft is hoop en vertrouwen, geen hoop op economisch gewin. Wel het uitzicht op een nieuw hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Als je hoopt op deze nieuwe aarde, ga je net als Jeremia ook naar handelen. De woorden van Jezus geven je moed: ‘ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld’. Je houdt je hieraan vast en mag ook naar deze hoop handelen. Eens zal blijken dat dit waardevol is geweest. Je gaat in het voetspoor van Hem die de dood is doorgegaan in de hoop op opstanding. Jezus Christus, onze levende Hoop. Op Hem kun je vertrouwen,

Aanstaande zondag is de startdienst , in deze feestelijke dienst zal Marja v.d. Meer bevestigd worden als pastoraal medewerker in wijk West en Koos Koelewijn zal bevestigd worden als jeugdwerker.

Het is een dienst voor jong en oud, dus zullen de kinderen de gehele dienst in de kerk aanwezig zijn. Verder zal Sound of Worship muzikale medewerking verlenen.

We hopen allemaal op uw aanwezigheid.

Gemeentenieuws

De afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid.

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde.

In memoriam

Op 30 augustus is overleden Jacob Jan Benschop, gewoond hebbend op Antoniushof 6, hier in Kudelstaart.

Jaap is geboren en getogen in Aalsmeer. Daar werkte hij eerst in de bouw. Later kreeg hij het beheer over het proefstation voor de bloemisterij. Na zijn pensionering heeft hij samen met zijn vrouw Matje 15 jaar in Kudelstaart gewoond. Hij was die jaren nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze Samen op Weg gemeente. Jaap heeft te kampen gehad met veel ernstige ongelukken, ziekten en kwalen. Telkens kwam hij er weer bovenop. Hij kon volop genieten van de 3 kleinzoons die aan dochter Alice en haar man Piet geschonken zijn. Bovendien groeide in hem het verlangen naar het eeuwige leven bij zijn Heer en Zaligmaker. Uiteindelijk is hij afgelopen woensdag nog onverwacht heengegaan.

Uit de pastorie

Feest in de kerk

Sinds ik predikant ben in Kudelstaart hebben we al heel wat feestjes gevierd. Onze gemeenteleden zijn er erg sterk in om naar aanleiding van een heuglijk feit iets te organiseren. En als er even niets te vieren valt, verzinnen ze wel een aanleiding… Maar dit keer is het niet verzonnen: 15 jaar Spil, 25 jaar Samen op weg – gemeente. Dat is zeker een feest waard! Natuurlijk betekent dat in de kerk vooral: feest van dankbaarheid. Dankbaarheid aan allen die in de afgelopen jaren hebben meegebouwd aan het gemeentewerk. In het bijzonder ook aan hen die ons helaas ontvallen zijn. Dank vooral ook aan de HEER der wereldwijde kerk, waarvan wij in Kudelstaart ook een filiaaltje mogen runnen. Feest dus: op zaterdagavond en vanzelfsprekend ook op zondagmorgen. In de dienst op zondag gaan we wat je noemt ‘Back to basics’. Met de kinderen gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag ‘Wat doen we in een kerkdienst?’. Officieel doen we niet mee met de landelijke ‘kerkproeverij’ maar deze dienst is uitermate geschikt om vrienden, familie, buren en bekenden mee te vragen. Ik heb onze incidentele kerkgangers Koen en Kaja al gevraagd en die hebben toegezegd: ‘Wij komen!’. Kom dus en vier het feest mee!

Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  6 september a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee wordt u aangeboden namens de Prot. SOW gemeente. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. 

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn Ina Verheul en Aletta Heil.

Graag tot ziens in de Spil.

Feestavond startweekend 9 september

Dan opeens is het zover, na de vakantieperiode, onze “dinnershow” in de vorm van een drankje en een buffet.

Onder het nuttigen van dit alles kunt u / jij genieten van de talenten van gemeenteleden die al weken druk bezig zijn geweest om er een mooie avond van te maken met zang, sketches, gedichten en toneelspel.

Er zijn consumptiebonnen à 50 eurocent en aan het einde van de avond vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de onkosten.

U / jij kunt zich nog opgeven, in de gang liggen intekenlijsten en tot maandagavond kunt u zich ook nog opgeven bij Aveline.

Wij hopen er met elkaar een mooie avond van te maken om zo met elkaar gemeente te zijn.

Commissie erediensten.

Schilderij

Vijftien jaar geleden heeft de schilderes Karin Borgman voor onze, toen net geopende nieuwe kerk, een aantal linosneden gemaakt die samen een voorstelling zijn van het Bijbelverhaal over de ark van Noach. Deze schilderijen hangen in onze kerkenraadkamer op de eerste verdieping.

Pas geleden exposeerde Karin Borgman enkele olieverf schilderijen in het Oude Raadhuis in Aalsmeer.

Een van die schilderijen heeft als titel: ‘bevrijding’. Voor bevrijde mensen is het mogelijk om, groot en klein, zonder onderscheid, samen met elkaar om de tafel te zitten en het ‘brood met elkaar te delen’.

Als we deze ‘bevrijding’ symbolisch interpreteren, getuigt dit schilderij ervan, dat het voor ons allen een feest is, om met elkaar in onze kerk de ‘tafel des Heren’ te delen, denkend aan Jezus.

Karin heeft ons als kerk aangeboden, om dit schilderij een jaar lang op te hangen in de kerkzaal. Het aanbod is door de kerkenraad aanvaard. Vanaf de startzondag  zal deze symbolische voorstelling van ‘de avondmaalsviering’ daarom in de kerkzaal te zien zijn.

Zondag 17 september SOW-Kudelstaart motortoerrit

Na de rit van vorig jaar is er ook nu weer een pracht van een motortoerrit uitgezet. Georganiseerd op initiatief van een aantal fervente motorrijders uit de gemeente.

Zondag 17 september aansluitend na het koffiedrinken gaan we op pad.

Dit jaar voert de rit ons door onze eigen provincie, ziet het als een rondje Amsterdam maar dan over wegen waar we kunnen genieten van de ‘andere kant van Amsterdam’.

Halverwege maken we een korte stop om wat te nuttigen. Want ook motorrijders zijn gewoon mensen.

Het is een rit van ca. 140 km en duurt goed 4 uur, met inbegrip van een stop.

Verwachte terugkomst zal dan uiterlijk 17:00 uur zijn.

Kosten zijn geheel voor eigen rekening. We raden aan om een boterham o.i.d. mee te nemen voor bij de stop die we iets over de helft van de rit zullen maken.

Voor een frisdrankje en versnapering wordt gezorgd.

Lijkt het je leuk om deze rit mee te rijden, laat dan wat van je horen. Hebben we gelijk een idee hoeveel rijders er mee gaan.

Ben je het vergeten …. geen probleem gewoon aansluiten.

Kees Vermeulen, 06-40435174 of keesanja@caiway.net

Actie Noodfonds

Iedere 2 jaar in september houdt de diaconie een actie voor het Noodfonds. Waarom zult u denken ? Alweer een actie!Het armoedebeleid van onze overheid laat al jarenlang te wensen over. Daarom wil de diaconie met het Noodfonds van onze Protestantse Gemeente Kudelstaart een aanvullende functie vervullen.

Gezien deze ontwikkelingen in de laatste jaren hebben wij  een streefbedrag van € 25.000,00 voor ogen. In onze aanbevelingsbrief voor deze actie, die u zult vinden  bij de nieuwe Samen op Wegwijzer, zullen wij uitgebreider op deze actie ingaan. Met vriendelijk groet, de diaconie.

Nieuws uit de boekenhoek!

Ook al is er een tijdje geen berichtgeving geweest vanuit de boekenhoek, wil het niet zeggen dat dit stukje kerkenwerk op non-actief heeft gestaan. Verre van.

De kasten zijn opgefrist en hele oude uitgaven van boeken zijn eruit gehaald. Tevens zijn er velerlei artikelen afgeprijsd. Het is zeker de moeite waard om (weer) eens bij ons langs te komen en de verschillende genres te bekijken, zeker nu er ook weer een groot aantal nieuwe boeken zijn aangeschaft, waaronder een nieuwe uitgave van Bijbelse verhalen in de kunst met schilderijen van bekende schilders/kunstenaars waarbij uitleg wordt gegeven. Naast liedboek, Bijbel, studieboek etc., ook o.a. artikelen i.v.m. huwelijk en/of geboorte.

En natuurlijk de kaartenstandaard met grote variatie aan kaarten.

Voor 2018 liggen er wat dagboekjes (wel of niet jaar gebonden), agenda’s en kalendertjes.

Wilt u een ander dagboek of agenda, laat het ons weten. Dan kunnen we dit bestellen, en zorgen dat u het ruimschoots op tijd binnen heeft.

Uiteraard kunt u óók bij ons terecht als u zélf een bestelling heeft.

Wij zien u en jou graag! Tot ziens bij de boekenhoek!

Gerda, Joke, Helma, Theresia, Anneke en Gusta.

P.S. Een verzoek aan u allen: mocht u de boekenhoek willen inzien, dan graag koffie en limonadebekers op een tafel plaatsen, maar niet op de boekenkast. Dit om vlekken te voorkomen.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking in deze.