U bent hier

Kerkblad 10 januari 2016

Door gerdadevos op 19 januari 2016 20:01

Rondom de diensten
Na veel bijzondere en mooie diensten rond Kerst en op Oudjaar ging ds. van Dalen ook op de Nieuwjaarszondag bij ons voor. Het ging over de ver-vulling van de profetie van Jeremia: “Er klonk een stem in Rama, luid we-nend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.” Hier gaat het over de kindermoord, gepleegd door de wrede koning Herodes, een donkere bladzijde in onze geschiedenis. Er staan veel plaatsnamen, zoals Rama, op de wereldkaart, die onlosmakelijk verbonden zijn met verschrikkelijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Plekken des onheils, zoals Verdun, Auschwitz, Sre-brenica en vandaag op zoveel plaatsen in Syrië, Israël, Nigeria…. Overal wenen moeders om hun kinderen. Overal zijn ontroostbare mensen, men-sen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in hun leven. We hebben de neiging om met een vriendelijk boogje om zulke mensen heen te lopen, alle troostende woorden klinken hier zo goedkoop, we durven niets te zeggen. Want wat kan je zeggen? Wat zegt Mattheüs? Kan hij troost bieden aan de moeders van Bethlehem? Mattheüs spreek hier ook geen troostende woorden, de kinderen van Bethlehem zijn dood, zij komen niet meer terug. Mattheüs vertelt simpelweg het verhaal verder. Het kind Jezus is op een wonderlijke manier gered. Dit “gelukskind” blijkt sterker dan alle duistere machten, door Hem zal de wereld getroost worden. De ster van Bethlehem glinstert boven het graf van Rachel, Hij straalt in de diep-donkere nacht van je leven, dat is de enige troost.
Komende zondag hoopt Robbert-Jan van Duyn bij ons voor te gaan in een dienst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We hopen u allemaal weer te mogen begroeten.
Nieuwjaar
Veel mensen hebben elkaar al ontmoet afgelopen zondag en hebben el-kaar alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar, onder het genot van een drankje. Degene die we gemist hebben wensen we via deze weg een ge-zegend 2016. We hopen dat wij allemaal een jaar krijgen vol van vriend-schap, liefde en hartelijkheid. Een jaar waarin we elkaar zien en nabij zijn, een jaar waarin we de zegen die we ontvangen ook weer door mogen ge-ven!
Gemeentenieuws
Wordt niet geplaatst op internet
Vorming Protestantse gemeente Kudelstaart een feit
Vanaf 1 januari 2016 is dit ook juridisch en administratief rond gekomen en gepubliceerd in het kadaster van onze overheid. De acte bij notaris is don-derdag 31 december om 12.00 uur gepasseerd. Een bijzonder tijdstip en een mooie afsluiting van het jaar met een nieuwe doorstart voor onze ge-
meente met veel geestdrift en energie in dit nieuwe jaar. In de praktijk verandert er niet veel maar het is voorwaar een belangrijke stap voor ons als gemeente. Bijna 40 jaar nadat de eerste initiatieven en oriënterende gesprekken plaatsvonden om in Kudelstaart een keer een kerkdienst te gaan organiseren. Stap voor stap heeft dit vorm gekregen tot de huidige vorm. En de zelfstandige gefedereerde gemeente sinds 1992 van de Her-vormde gemeente Kudelstaart en de Gereformeerde kerk Kudelstaart is nu de Protestantse gemeente Kudelstaart onder de hoede van de landelijke PKN. Ook wel genoemd de ‘Samen-op-Weg gemeente Kudelstaart’, dit blijft onze koosnaam met emotionele waarde voor velen.
Dankbaar mogen terug kijken op de afgelopen jaren van opbouw. Wat een zegeningen met elkaar Samen op Weg. Ons lijflied van de gemeente heb-ben we afgelopen zondag 3 januari nog met volle vreugde als gemeente samen gezongen. Ook denk ik hierbij aan vers 3 van lied 273 van het nieuwe liedboek, te weten:
Wij zingen samen van uw gloria,
Dank voor het leven, dank U voor elkaar,
Geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
Leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Dit lied hebben we op de oudejaarsavond in de dienst nog met volle borst gezongen. Mogen we samen als gemeente op deze ingeslagen weg U dienend doorgaan, zonder U raken wij de liefde kwijt.
Dit kalenderjaar 2016 zal ons kerkgebouw ‘De Spil’ in het Combinatiege-bouw al weer 15 jaar in gebruik zijn. Hier komen we bijeen ter ere van Uw naam. We zouden het bijna vergeten het al zo normaal en gewoon ons kerkelijk centrum. We hopen dit feest van 15 jaar bestaan van de Spil ko-mende september op gepaste wijze te vieren.
Heeft u of jij ideeën hierover? Laat het ons weten, graag maken we er sa-men weer een fantastisch samenzijn van.
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad
Kindernevendienst XL op 10 januari
Zondag,10 januari, hebben we met de kinderen voor het eerst kinderne-vendienst XL. Dat betekent dat de kinderen van groep 1-8 vanaf 9.45 uur welkom zijn in de JIDS, zij gaan dus niet eerst mee de kerkzaal in. We hebben dan met de kinderen meer tijd om te zingen, te bidden, te luisteren naar het verhaal en met elkaar te spelen en te knutselen. Tijdens de collec-te komen we naar beneden en vertellen dan graag wat we hebben gedaan!
Huiskring 2
in het nieuwe jaar hebben we op woensdag 6 januari de 1e kringavond, bij fam. Heil, om 20.00 uur.
Week van Gebed
Ook dit jaar doen wereldwijd kerken mee met de Week van Gebed, die dit jaar wordt gehouden van 17 tot 24 januari. Het thema “Het woord is aan jou” van deze gebedsweek is aangedragen door de bevolking van Letland. Zij roepen ons op ‘samen Gods grote daden te verkondigen’.
Evenals voorgaande jaren organiseert de SOW-gemeente een bijeenkomst in de Week van Gebed, die gehouden zal worden op donderdag 21 januari. Er zijn drie gebedsrondes en aan de hand van het thema zal ds. Van Dalen een korte overdenking houden. De zang zal worden begeleid door enkele leden van Sound of Worship.
Iedereen is van harte welkom, ook op de (andere) gebedsavonden:
zondag 17/1 - CAMA gemeente (Wellant College, J.P.Thijsselaan 18),
maandag 18/1 - LEG (Aalsmeerderbrug),
dinsdag 19/1 - CGK Lijnbaankerk,
woensdag 20/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart),
donderdag 21/1 - SOW-gemeente (De Spil - Kudelstaart),
vrijdag 22/1 - Dorpskerk
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Omdat er 17 januari een oecumenische dienst is in de St.Jan liggen er nu reeds folders op de tafel in de hal, waarin voor alle dagen een overdenking, vragen en gebedspunten worden aangereikt, zodat je ook thuis betrokken kan zijn bij de Week van Gebed.
Bedankt
Graag willen wij een ieder bedanken in welke vorm dan ook voor het
meeleven tijdens mijn ziekte. Het gaat nu weer goed.
Nogmaals heel veel dank,
Ted & Diny Wentzel
Agenda:
- 8 januari, 19.30 uur: de eerste catjids van 2016
- 10 januari, 16.00 uur: Jidsgesprek voor jongeren in De Jids. alle jongeren vanaf plm. 18 jaar zijn van harte uitgenodigd!