U bent hier

Kerkblad 1 mei 2016

Door gerdadevos op 1 mei 2016 14:28

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. Zandbergen uit Waddinxveen bij ons voor. De preek ging over de verschijning van Jezus aan het Meer van Tiberias uit Johannes 21: 1-17. Dit gebeurt in de tijd tussen de opstanding van Jezus en Zijn Hemelvaart. De discipelen hadden een heftige tijd achter de rug met eerst de dood van hun Meester en daarna de dag van Zijn opstanding, een dag dat Hij door velen van hen werd gezien. Wat een indrukken, wat een spanning, hollen, rennen, praten, Jezus heeft de dood verslagen, wat gaat er nu gebeuren, gaat Hij de Romeinen en de Farizeeën een lesje leren, met grote verwachtingen worden ze de volgende dag wakker!  Maar dan… ze wachten en wachten …dagenlang …en er gebeurt niks! Het is “thedayafter”, de dag, de tijd na een heftige of heel mooie gebeurtenis ervaren wij zo’n gevoel allemaal. Die dag val je als het ware in een gat, dan is er ineens niets meer, dan is hetvreemd stil en gaat overal om je heen het leven weer door alsof er niets gebeurd is. Petrus is het wachten en het zitten zat en besluit het gewone leven weer op te pakken, hij gaat vissen en de anderen gaan met hem mee. Ze vissen en vangen niets en dan verschijnt Jezus weer, Hij staat bij de oever van het meer en maakt eten klaar op een vuurtje, broden en vissen. Zo gewoon, zo vertrouwd, Jezus verschijnt niet op een groots evenement  met veel toeters en bellen, maar Hij verschijnt op gewone dagen in ons gewone leven. En het enige wat Hij ons vraagt is: “Heb je mij lief, houd je van Mij?” Ook al hebben we hem verloochend, ook al zijn we van Hem weggelopen, ook al hebben we iets heel ergs gedaan, dit is het enige wat Hij vraagt. Het is niet zwaar en het is niet moeilijk en als we van Hem houden dan legt Hij vol vertrouwen het mooiste en teerste wat Hij heeft in onze handen, Zijn lammeren, Zijn schapen, Zijn gemeenteom die te weiden. Wat is het heerlijk om zo te mogen geloven! 

 

Komende zondag is het een “gewone” zondag en mogen we weer naar onze “eigen” dominee luisteren, zo gewoon maar toch zo bijzonder. 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt niet geplaatst op internet 

 

Wij denken aan hen enook aan alle anderen die hier niet met name genoemd zijn, maar ook een moeilijke tijd hebben door ziekte, pijn of rouw. Wij biddendat zij kracht mogen ontvangen en een diep gevoel van Gods aanwezigheid. 

 

In memoriam 

Op zaterdag 16 april is onverwachts overleden de heer Jan Verbeek op de leeftijd van 77 jaar. De heer Verbeek woonde Galvanistraat 33. Vorige week werd Jan geholpen aan vaatproblemen. Na een dotterbehandeling en het plaatsen van een 6-tal stents mocht hij weer naar huis. Zaterdag ontstonden er complicaties waarna hij onderweg van het Spaarne naar het OLV is overleden aan een hartstilstand. De heer Verbeek is afgelopen donderdag 21 april begraven op de algemene begraafplaats in Aalsmeer. Onze gedachten zijn bij zijn kinderen en familie die de herinnering aan Jan levend houden met het volgende gedicht dat op de rouwkaart stond: 

 

Bezige handen en een sterke wil 

Vielen na een bewogen leven stil  

Veel fijne herinneringen, 

Verzachten onze smart 

Voorgoed uit ons midden, 

Voor altijd in ons hart 

 

Bedankt 

Wij bedanken U voor al het medeleven,bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen. 

Vriendelijk groeten,Cees en Mieke Dekker 

 

Oproep voor vervulling van vacatures kerkenraad/pastorale medewerkers 

Donderdagavond 14 april zijn in de kleine kerkenraad de vorderingen van de kiescommissie besproken voor de zes openstaande vacatures, die vanaf 12 juni a.s. ontstaan. Er is veel werk verzet en er zijn goede gesprekken gehouden. Met de toezegging van een aantal benaderde kandidaten zou de kerkenraad weer volledig bezet zijn, ja zelfs met een extra diaken uitgebreid tot 27 leden. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat velen zich weer beschikbaar willen stellen voor werk in onze gemeente. Vele handen maken licht werk. Bij de huidige stand van zaken zouden er nog vacatures zijn voor twee pastorale medewerkers. Het pastorale werk is van groot belang en we willen dit graag op het huidige niveau voortzetten. Daarom doen we als kerkenraad een dringende oproep om zelf na te denken of je je hier niet voor wilt opgeven. Denk niet: 'Dat kunnen anderen wel doen' of 'Ik ben hier niet geschikt voor'. We hebben allen een roeping om te werken in Gods wijngaard. Je staat er als pastoraal medewerker beslist niet alleen voor in onze gemeente. Met de andere leden in het wijkteam en de ouderling-coördinator van het wijkteam kunnen zaken verdeeld en gedeeld worden. Zoals u waarschijnlijk weet: we hebben in onze gemeente vier wijkteams met een ouderling-coördinator. Je komt in een ‘warm’ nest, dat mogen we beslist zeggen. U kunt op deze oproep reageren bij de voorzitter van de kiescommissie Erna Roodenburg. Zij zal na uw opgave samen met leden van de kiescommissie met u in gesprek gaan. U kunt Erna bereiken via telefoon 0297-325840 of bij haar thuis Copernicusstraat 2. Haar emailadres is erna.roodenburg@sow-kudelstaart.nl. Wij zien uw reactie gaarne deze week tegemoet. 

Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter 

 

Inloopochtend in de Spil  

Op woensdag,  4 mei 2016  is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar.  

U bent van harte welkom vanaf10.00-11.30 uur. 

We hopen elkaar te ontmoeten voor een praatje en/of een kaartje schrijven. 

De boekenhoek zal ook geopend zijn deze morgen.  

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Anneke Faber en Marieke Millenaar. 

Graag tot ziens in de Spil. 

Dauwtrappen 

Op 5 mei is het weer zover, dan is het Hemelvaartsdag en kunnen alle “vroege vogels” mee gaan dauwtrappen. De tocht zal dit jaar naar het Schinkelbos gaan. We hebben Christiaan Kooij bereid gevonden om ons daar te begeleiden. Christiaan is een geboren natuurliefhebber en hij wil ons graag wat meer vertellen van de natuur in het Schinkelbos. Het is een nog jong en uniek natuurgebiedje, horend bij het Amsterdamse Bos, dat ingeklemd ligt tussen Schiphol en de bedrijven van de Schinkelpolder. De natuur is er vrij open en is het woongebied van bijzondere vogels, zoals Blauwborst, Roodborsttapuit en Havik. Ook zie je er soms een vos, een bunzing en prachtige vlinders. We hopen ze natuurlijk allemaal te zien, maar u weet, de natuur laat zich niet dwingen, het blijft altijd spannend. We verzamelen om 7.15 uur op het parkeerterrein bij De Spil en vertrekken dan om 7.30 uur gezamenlijk in onze auto’s naar het Schinkelbos. Tussen 9.15 uur en 9.30 uur zijn we  weer terug en dan is er koffie en thee met krentenbollen. Om 10.00 uur begint de Hemelvaartsdienst, waar iedereen natuurlijk ook van harte welkom is. 
Commissie Vorming en Toerusting 

 

Jongensclub 

Op 11 mei komt de jongensclub te vervallen, in plaats daarvan is er club op 17 mei.We maken die avond geen gebruik van de Jids, gaan dan naar de brandweer in Aalsmeer.We verzamelen om 18.45 voor de kerk. 

Vriendelijke groeten,Frans van der Wee 

 

Kinderen en het Heilig Avondmaal 

Op D.V. woensdag 1 juni willen we graag alle kinderen van de basisschoolleeftijd uitnodigen voor een bijeenkomst over het Heilig Avondmaal, dat we dan op zondag 5 juni hopen te vieren. Het duurt nog even, maar dan kunnen jullie het vast in je agenda noteren. 

 

Agenda: 

- Donderdag 28 april Wijkteamvergadering wijk Oost  

- Woensdag 4 mei Inloopochtend 

- Donderdag 5 mei Dauwtrappen 

- Woensdag 1 juni Bijeenkomst Heilig Avondmaal voor kinderen  

- Donderdag 2 juni Gemeenteavond