U bent hier

Kerblad 4 september 2016

Door gerdadevos op 30 augustus 2016 19:31

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor en was het goed te  merken dat de vakantie weer bijna ten einde was want er waren weer meer stoelen gevuld en het aantal kinderen dat naar de kindernevendienst ging was aanzienlijk groter dan de afgelopen weken. 

 

Aanstaande zondag zal ds. H. Toorenbeek uit Emmeloord bij ons voorgaan, we nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn. 

Gemeentenieuws 

Er zijn voor zover bij ons bekend, in de afgelopen week geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er wel zieken in onze gemeente of mensen die het anderszins moeilijk hebben. We bidden hen allen Gods troost en bijstand toe. 

Uit de pastorie  

Weer vrolijk verder 

Als je van vakantie terug bent, is het gevoel vaak: het was fijn, maar het is ook weer goed om terug te zijn. Wij hebben dat gevoel in elk geval wel.  

Het was fijn: wij (mijn vrouw en ik) hebben de Alpen weer gezien en – op verschillende manieren – beklommen; we hebben daarna lekker gewandeld, mooie steden en dorpjes bezocht (met natuurlijk vooral veel kerken), gefietst bij, gezwommen en zelfs geroeid in de rivier de Tarn in Zuid-Frankrijk. We waren te gast in een chambred’hôtes bij een Belgisch echtpaar. Ze hebben een oud nonnenklooster omgebouwd tot een gastvrij verblijf voor een kleine 20 gasten. Allemaal Vlamingen, dus onze talenkennis werd maar een beetje op de proef gesteld. Heel vriendelijk en ‘plesant’ allemaal. Trouwens: met de uitspraak ‘Frankrijk is mooi, alleen jammer dat er zoveel Fransen wonen’, zijn we het ook totaal oneens. Er is ons gebleken dat het merendeel van de Fransen vriendelijk, hartelijk en zeer behulpzaam is (en zeurpieten heb je overal…). 

Toch is het ook goed om weer terug te zijn. Zeker omdat we afgelopen zondag in de kerkdienst weer een heleboel mensen mochten ontmoeten. Fijn om dan weer verder te gaan, vanuit de ‘blijdschap in de Heer’. De gewone gang van zaken wordt voor ons komende zondag (bij gezondheid en welzijn) weer doorbroken. We vertrekken naar Aalten, omdat onze kleinzoon Guus dan gedoopt zal worden. De wijkpredikant van onze dochter en schoonzoon heeft een drukke dienst: er worden maar liefst vijf kinderen gedoopt. We hopen er met veel plezier en dankbaarheid getuige van te zijn.    

 

Weer naar school 

Alle kinderen en jongeren die deze week weer naar school gaan wensen we een fijn schooljaar toe. Veel sterkte en werkplezier gewenst aan allen, die werkzaam zijn in het onderwijs. Zeker als je dat doet vanuit de overtuiging dat een nieuwe generatie gebaat is met een opvoeding in de Geest van Jezus Christus. 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag, 7 september a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar.  

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc.  

De boekenhoek is ook weer geopend.  Er is iedere keer een goede opkomst, dus bent u nog niet eerder geweest, voel u vrij om ook eens aan te schuiven.  

Van harte welkom! 

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Hilly de Kuiper en GustaGroenendijk 

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Nacht zonder dak! 

Hey tieners! Op zaterdag 10 september organiseren we een Nacht zonder Dak op het korfbalterrein van VZOD, in combinatie met een rondleiding door Amsterdam om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor mensen die op straat leven. Jij kan daarbij helpen en een onvergetelijke avond beleven! Meld je aan via http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/kudelstaart-10-09-2016/. Hier vind je ook het programma en anders kan Jan Willem Weststeijn je er ook meer over vertellen! Bereikbaar op 06-34393106. 

Voor hen die niet een nacht zonder dak willen zijn, maar wel willen mee helpen: sponsor de tieners via boven genoemde website! 

Daarnaast ook uw aandacht voor het volgende: 

  • Wie heeft er nog wat  ‘bouwmaterialen’, zoals grote dozen, stukken zeil/ plastic, planken, paaltjes etc. Hiermee bouwen de tieners hun ‘krot’ om in te slapen. 

  • Wie wil er een pan soep maken voor de zaterdagavond, zodat de tieners een goede bodem voor de nacht hebben. 

  • Wie wil er wat boodschappen sponsoren? Zoals drinken, fruit en wat lekkers.  

  • En misschien wil je/ u wel mee helpen organiseren? Van harte welkom!  

U kunt zich melden bij één van de jeugdouderlingen (Carin Bremer of Dorien Rinkel) of bij Jan Willem Weststeijn. 

Hulp gevraagd! 

Het seizoen begint weer bijna voor onze gemeente, zo ook alle clubs, jongerengroepen etc. Bij de volgende groepen kunnen we heel goed hulp gebruiken: 

  • Meisjesclub, liefst 2 personen! 

  • Jongensclub, 1 persoon 

  • Rock Solid, 1 persoon 

  • Oppasdienst , voor in het structurele rooster, maar af en toe ook zeer welkom! 

Meld je aan bij één van de jeugdouderlingen, Carin Bremer of Dorien Rinkel. 

 

Naar school 

Afgelopen maandag, 29 augustus was de schoolvakantie weer voorbij en ging iedereen in Kudelstaart weer naar school, al dan niet met tegenzin.  

Dat is vanzelfsprekend zolang een leerling nog de leerplichtige leeftijd heeft. Niemand staat daar verder bij stil. Dat gaat zo in Nederland. 

Maar, elders in de wereld is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er zijn wereldwijd zo’n tweehonderdvijftig miljoen kinderen (tot ca. 16 jaar) die niet naar school kunnen – zo’n 17 keer de bevolking van heel Nederland. Die kinderen leven vooral in Zuid-Amerika (het minst), in Azië (meer) en in Afrika (de meesten).  Verreweg de meesten wonen in de steden, of beter gezegd de sloppenwijken – slums – die tegen de steden zijn aangebouwd.  Meestal gaan deze kinderen niet naar school omdat er geen geld is om dat te kunnen betalen.  

Enkele gemeenteleden hebben onlangs een initiatief genomen om – natuurlijk op kleine schaal – te proberen dat wat te verbeteren. Zij hebben de stichting ‘ TwendeShule’  opgericht. Twendeshule is  swahili-taal voor ‘We gaan naar school’. De stichting wil, met name ook via lokale contacten die er nu al zijn in Nairobi (Kenia), geld bijeenbrengen waardoor kinderen uit een sloppenwijk naar school kunnen.  Op kleine schaal is dat voor de stichting ook te overzien. Door de lokale contacten kan het geld rechtsreeks ‘aan leerlingen worden gekoppeld’ en kan ook worden gecheckt of het ook inderdaad tot schoolgang leidt.   De kosten zijn ookteoverzien:  ca.175 US $ per kind per jaar (ca. € 160,--). Ter vergelijking: een kind op een Nederlandse basisschool kost ca. € 4.500,-- per jaar. De Keniaanse contactpersoon van de stichting hoopt binnenkort ook korte tijd in Kudelstaart te zijn. 

De stichting staat nu nog in de kinderschoenen. Hij is recent opgericht en de volgende stap is dat deze ook ANBI-statuskrijgt.   

De oprichters (tevens bestuursleden) hebben het voornemen om u  van dit initiatief op de hoogte te houden.  

De gemeenteleden die dit initiatief hebben genomen zijn Paul Smit, Laurens Poesiat en ondergetekende.  

TwendeShule is overigens niet de eerste of enige ‘Kudelstaartse’  stichting die zich met kinderen in Afrika bezig houdt. Lucille (Kazibira) – ook een lid van onze gemeente, bestuurt een andere stichting die zich hierop richt. Er zijn twee belangrijke verschillen: de stichting van Lucille is actief in Oeganda (Entebbe) en TwendeShule (vooralsnog) in Kenia. Verder focust de stichting van Lucille zich op ‘wat er nodig is om naar school te kunnen gaan’: kleding, voedsel, etc.  

Het is allemaal nog pril, maar als het mogelijk is om de twee stichtingen met elkaar te laten samenwerken, willen we dat niet nalaten. 

In de nieuwsbrief van volgende week willen we u nog wat verdere informatie geven. 

Kees de Bondt 

 

Deurcollecte zondag 4 september 

Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Zeist 

De PKN schrijft hier het volgende over: 

De pioniersplek ’Buurtvrij’ in Zeist, initiatief van de Oosterkerk, wil kwetsbare mensen in de wijk bijstaan met praktische hulp. Ze werkt daarin nauw samen met het inloophuis, de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners varieert van  werkloosheid en dakloosheid tot eenzaamheid, verslaving en schulden. Pionier Walter Willigenburg staat als buurtpastor naast deze mensen. “Mensen die hier komen, voelen dat we integer zijn en geven ons hun vertrouwen.”  Steeds meer mensen weten Buurtvrij te vinden. 

De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist.  Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere pioniersplekken om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de samenleving.  U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Missionair Werk september. 

Namens de PKN bedankt voor uw steun!