U bent hier

Gebed bij droogte

Door scribent op 30 juli 2018 20:31

 

Zondag ging ds. Aart mak bij ons voor en hij sprak over de droogte n.a.v. het verhaal van Elia op de berg Karmel. De preses van de PKN, ds. Saskia van Meggelen, schreef een “gebed bij droogte” dat afgelopen zondag in veel protestantse kerken is gebruikt. Het sluit mooi aan bij de preek van ds. Mak en daarom delen we het op deze site. 

Gebed bij droogte

Levenbrengende God,

Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar, 
dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen. 
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.

Ds. Saskia van Meggelen, preses generale synode