U bent hier

Eredienst in teken van luchthavenpastoraat

Door scribent op 25 juli 2019 08:56

Luchthavenpastor Marieke Meiring-Snijder in de Spil in Kudelstaart.

Zondag 28 juli gaat in de Samen-op-weggemeente Kudelstaart ds. Marieke Meiring-Snijder uit Woerden voor in de dienst die om 10.00 uur begint. Mw. Meiring is als predikant sinds 1 november 2015 verbonden aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol. Zij heeft in verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt in Nederland en in het buitenland. Van 2004 tot 2007 was zij verbonden aan de Engelssprekende Presbyteriaanse Kerk van Maleisië. Naast het predikantswerk in Kuala Lumpur doceerde zij destijds aan twee theologische opleidingen. Na haar terugkeer volgde een beroep door de Protestantse gemeente te IJsselstein, waaraan ze van 2009 tot 2015 verbonden is geweest. Gedurende die periode was zij tevens geestelijk verzorger van het Johannes Hospitium in Wilnis. In 2017 voltooide zij de postacademische opleiding tot geestelijk begeleider. Marieke is ambtelijk verbonden aan de Oecumenische Kerkgemeengschap De Ark te Hoofddorp en zij is woonachtig in Woerden.

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol biedt vanuit een protestants-christelijke identiteit aan reizigers op de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale ondersteuning. Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die in oecumenische samenwerking met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij, ongeacht levensbeschouwing of religie. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie. 

Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat.