U bent hier

Beroepingswerk

Door scribent op 6 oktober 2019 19:16

 

De toestemming die we nodig hebben om over te kunnen gaan tot het beroepen van een predikant is vooralsnog niet afgegeven door het CCBB. Dat is teleurstellend nieuws. Wij hebben inmiddels met dit college contact opgenomen en aangegeven het besluit niet te begrijpen, omdat wij naar ons oordeel  voldoen aan de gestelde financiële criteria om goedkeuring af te kunnen geven voor het beroepen van een predikant in voltijd of deeltijd dienstverband. We begrijpen dat ieder bestuursorgaan vanuit haar verantwoordelijkheid handelt. Dat zal de kerkenraad van PKN-Samen op Weg Kudelstaart ook doen met betrekking tot het zoeken naar een oplossing die alsnog leidt tot goedkeuring en die actief probeert de opgelopen vertraging te minimaliseren. In overleg met de beroepingscommissie zullen daartoe nu verdere stappen worden gezet.

Leo Eveleens, voorzitter kerkenraad.

(Het CCBB is het 'Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Dit college dient een zogheten ' solvabiliteitsverklaring'  af te geven, over de vermeende solvabiliteit van de gemeente in de komende jaren. De solvabiliteit is het 'vermogen om op langere termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.)