Laatste nieuws

Gepubliceerd 1 week 13 uur geleden

Gepubliceerd 2 weken 10 uur geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag 1 juli ging mevrouw drs. A.A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor. We lazen Matteus 6: 19-21 en 25-34. Kon u niet in de dienst aanwezig zijn, lees dan dit prachtige hoopgevende bijbelgedeelte eens door. 

Gepubliceerd 2 weken 1 dag geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 3 weken 1 dag geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor, het was een feestelijke dienst waarin we afscheid als ambtsdrager genomen hebben van:

-Jos Blom als kerkrentmeester

-Henny de Jeu als ouderling pastoraat

-Leo Eveleens als ouderling pastoraat

Gepubliceerd 1 maand 5 dagen geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 1 maand 6 dagen geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Wachten’. Dit n.a.v. de tekst uit Jesaja 30:18 ‘En toch wacht de heer op het ogenblik, dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een

Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden

Uit de pastorie

Uit de mond der kinderen

Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 1 maand 4 weken geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Peter Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor. Het ging over “Wat is je naam, wie ben je?”

Gepubliceerd 2 maanden 3 dagen geleden