Laatste nieuws

Gepubliceerd 2 weken 5 dagen geleden

 

Zondag ging ds. Aart mak bij ons voor en hij sprak over de droogte n.a.v. het verhaal van Elia op de berg Karmel. De preses van de PKN, ds. Saskia van Meggelen, schreef een “gebed bij droogte” dat afgelopen zondag in veel protestantse kerken is gebruikt. Het sluit mooi aan bij de preek van ds. Mak en daarom delen we het op deze site. 

Gepubliceerd 1 maand 1 week geleden

Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag 1 juli ging mevrouw drs. A.A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor. We lazen Matteus 6: 19-21 en 25-34. Kon u niet in de dienst aanwezig zijn, lees dan dit prachtige hoopgevende bijbelgedeelte eens door. 

Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 1 maand 3 weken geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor, het was een feestelijke dienst waarin we afscheid als ambtsdrager genomen hebben van:

-Jos Blom als kerkrentmeester

-Henny de Jeu als ouderling pastoraat

-Leo Eveleens als ouderling pastoraat

Gepubliceerd 2 maanden 1 week geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 2 maanden 1 week geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Wachten’. Dit n.a.v. de tekst uit Jesaja 30:18 ‘En toch wacht de heer op het ogenblik, dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een

Gepubliceerd 2 maanden 3 weken geleden

Uit de pastorie

Uit de mond der kinderen

Gepubliceerd 2 maanden 3 weken geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 3 maanden 1 dag geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Peter Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor. Het ging over “Wat is je naam, wie ben je?”